تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، تهران ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مالاریا یکی از بیماری­های انگلی شایع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است که در ایران بومی استان­های هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و برخی از نواحی جنوب غربی به­شمار می رود. این بیماری در مناطق جنوب شرقی عراق شامل استان­های بصره و ناصریه نیز آندمیک می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی­های اپیدمیولوژیک و چگونگی کنترل مالاریا در دوران دفاع مقدس است.
روش‌ها: مطالعه حاضر به شیوه کتابخانه­ای و نیز تلفیق یافته­ها با تجارب و مشاهدات نویسنده در دوران دفاع مقدس انجام گرفته است.
یافته‌ها: علیرغم شیوع بیماری در مناطق اصلی جنگ تحمیلی، با تمهیدات پیشگیرانه و آموزش عمومی رزمندگان و اقدامات بهداشتی، همه­گیری مالاریا در دوران دفاع مقدس بروز ننمود. به­صورت موردی با بیماریابی فعال 92 مورد مالاریا در رزمندگان طی دوره 8 ساله دفاع مقدس کشف و مداوا شد.
نتیجه‌گیری: نظام مراقبت، کنترل و درمان مؤثر مالاریا در دوران دفاع مقدس به شکل فعال تداوم داشته و به نحو مؤثری از گسترش بیماری پیشگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها