آسیب‌های فک و صورت در کارکنان نظامی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جراحات سر، صورت و گردن عامل مهم مرگ­ومیر در آسیب­های جنگی و درگیری­های شهری است. بر­اساس اینکه عامل آسیب، کدام­یک باشد، الگوهای ترومایی و آسیب در بین افراد نظامی و غیرنظامی متفاوت است. بنابراین، هدف از این مطالعه، مروری بر ارزیابی جنبه­های مختلف جراحی­های فک و صورت در کارکنان نظامی است.
روش‌ها: این مطالعه با استفاده از پژوهش­های منتشرشده قبل از ژانویه 2019 در زمینه آسیب­های فک و صورت در درگیری­های شهری و نظامی تهیه شده است. جمع­آوری داده­ها با جستجو در پایگاه داده­های مبتنی بر وب از جمله ISI Web of Knowledge، Medline،Embase ،PubMed ، Wiley و Scopus انجام شد. اصطلاحاتی که برای جستجوی مقالات استفاده شد شامل تروماهای فک و صورت، آسیب­های فک و صورت در درگیری­های نظامی، جراحی فک و صورت، و تروما بود. عناوین و چکیده­های کلیه مقالات موجود به­طور جداگانه توسط دو نویسنده بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس طبقه­بندی شدند.
یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان داد که آسیب­های فک و صورت مربوط به عملیات­ نظامی در حال افزایش است. علاوه‌بر این، تعداد آسیب­های فک و صورت در طی چندسال گذشته بیشتر شده است. شیوع بالایی در صدمات راه­های هوایی در آسیب­های فک و صورت دیده شده است. سی‌تی­اسکن سه بعدی در تشخیص بالینی آسیب­های فک و صورت در عملیات نظامی می­تواند کمک­کننده باشد. مکانیسم­های درمانی آسیب­ها با توجه به نوع ماده آسیب‌زا شامل مواد انفجاری، اصابت گلوله و... متفاوت است.
نتیجه‌گیری: الگوهای شکستگی فک و صورت در بین افراد غیرنظامی و نظامی متفاوت است. بنابراین، بررسی و ارزیابی جنبه­های مختلف جراحی فک و صورت در نیروهای نظامی بسیار مهم به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها