عوامل و مکانیسم ترومای جنگی؛ گلوله‌های پرشتاب جنگی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

استاد انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرعت گلوله­های جنگی بعد از شلیک و خروج از اسلحه، بیشتر از 600 تا 700 متر در ثانیه است. آثار تخریبی این پرتابه­های جنگی به میزان انرژی منتقله توسط آنها به بافت­های بدن بستگی دارد. این موضوع به نوبه خود تحت تأثیر مشخصات فیزیکی گلوله (شکل- اندازه و جرم گلوله) و سرعت آن در زمان اصابت به بدن مرتبط است.
روش‌ها: برای تهیه این مقاله از روش کتابخانه­ای و مطالعه مروری اطلاعات قابل دسترس در پایگاه­ رایانه  داخلی و بین­المللی استفاده گردید.
یافته‌ها: انتقال انرژی زیاد و ناگهانی در اثر گلوله­های پرشتاب جنگی، با ایجاد پدیده دینامیک کاویتاسیون موقت (Temporary cavitation) در بافت­های بدن­، آثار تخریبی بسیار گسترده­ای ایجاد می­کند. تعامل بین پرتابه و بافت می­تواند موجب تغییر شکل و احتمالاً قطعه قطعه شدن گلوله شود. مشخصات کاویته موقت، و شکل و اندازه زخم­های ورودی و خروجی، بر شدت ضایعات ناشی از گلوله­های پرشتاب جنگی تأثیر دارد (1).
نتیجه‌گیری: اغلب گلوله­های جنگی از نوع پرشتاب هستند و میزان تخریب آن­ها در بدن انسان بسیار زیاد است.

کلیدواژه‌ها