بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

استاد، مرکز مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)، تهران، ایران

چکیده

تامین بهداشت محیط تحت هر شرایطی از الزامات ضروری محسوب می‌شود. در شرایط جنگ تحمیلی، مخاطرات ناشی از جنگ، مسئولین بهداری را برآن داشت که در تأمین بهداشت محیط در آن شرایط ویژه اهتمام ویژه‌ای را مبذول دارند. از جمله اقدامات انجام شده موضوع بهداشت آب می‌باشد که در این مقاله به آن پرداخته خواهد‌ شد و روند چگونگی تامین آب سالم و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها