بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای مدرن امروز، با وجود پیشرفت‌های متعدد در زمینه پزشکی، شوک خونریزی‌دهنده هنوز علت اصلی مرگ و میر در میدان جنگ و دومین علت شایع مرگ و میر در ترومای غیرنظامی است. عوامل خونریزی‌دهنده می‌توانند نقشی اساسی در ایجاد خونریزی در شرایط پیش‌بیمارستانی و جلوگیری از مرگ ناشی از خونریزی داشته باشند. از این لحاظ، هدف این مقاله بررسی جنبه‌های مختلف عوامل شناخته شده خونریزی است.
روش‌ها: جستجوی جامع پایگاه‌های علمی دانشگاهی برای کلمات کلیدی مرتبط انجام شد. مقالات مرتبط تدوین و ارزیابی شدند.
یافته‌ها: عوامل بندآورنده می‌توانند با استفاده از مکانیزم‌های مختلف، از جمله متمرکز کردن فاکتورهای انعقادی، چسبندگی به بافت‌هایی که در آن خونریزی ضربه‌ای ایجاد شده است و انتقال فاکتورهای پیش انعقادی به محل خونریزی، هموستاز را ایجاد کنند. در حال حاضر، این خونریزی‌ها با توجه به اثربخشی بندآورنده‌ها و عواقب مطلوب ناشی از استفاده از آنها، به طور قابل توجهی بهبود یافته‌اند. چندین پانسمان هموستاتیک تا حدی تولید شده‌اند که تاییدیه FDA را دریافت کرده‌اند و عملاً در جبهه‌های جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، در حال حاضر چندین گزارش در مورد استفاده از چنین بندآورنده‌هایی در محیط بیمارستان وجود دارد، در شرایطی که رویکردهای معمول شناخته شده نتوانند خونریزی تهدید‌کننده زندگی را متوقف کنند.
نتیجه‌گیری: استفاده از پانسمان‌ها و عوامل هموستاتیک یکی از پیشرفت‌های اصلی در دهه‌های اخیر است. با این حال، می‌توان ادعا کرد که هموستاتیک ایده‌آل هنوز شناخته نشده است. بنابراین، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و بیشتر به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها