تعداد مقالات: 56
1. فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


2. ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


3. فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 2-2

سید مسعود خاتمی


4. مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


6. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش 3: تهدیدات زیستی و امنیت ملی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-20

10.30491/jcm.2020.126842

سید یحیی صفوی؛ محمدعلی محققی


8. بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


9. ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 12-18

کاظم ندافی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ حسن عراقی زاده؛ محمدهادی ایازی


10. تحلیلی بر همه‌گیری کووید-19 در ایران و جهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-34

10.30491/jcm.2021.263613.1001

حسین قناعتی؛ سید امیر حسین جلالی


11. آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-27

احمد اخوان مهدوی


13. ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار


14. بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 40-43

10.30491/jcm.2020.126847

هادی خوش محبت؛ داود بی زری


15. تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی


16. چالش‌های برخورد با آسیب فک و صورت در طب نظامی و صحنه نبرد: گزارش مورد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 44-48

10.30491/jcm.2021.263622.1002

حمیدرضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


17. جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-47

محمد علی محققی


18. گذری بر آنفلوانزا و همه‌گیری‌های آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-56

10.30491/jcm.2020.126849

علی مهرابی توانا


19. ترومای شدید فک اسفل: اقدامات پیچیده بازسازی و ترمیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 48-51

علی ابراهیمی


20. تجارب ارائه خدمات دارویی در 8 سال دفاع مقدس بخش دوم- مدیریت زنجیره تأمین دارو در بهداری رزمی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-63

10.30491/jcm.2020.126850

عبدالمجید چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی


21. دارونامه دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 52-53

عباس کبریایی زاده


22. ادبیات پایداری: عدالت در سلامت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-1

محمد علی محققی


24. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-12

سید یحیی صفوی؛ محمد علی محققی


25. تهدیدات ناهمتراز و بیمارستان‌های صحرایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-18

سلیمان حیدری