تعداد مقالات: 59
1. فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


2. ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


3. عدالت در سلامت: وجوب ستیز دائمی با ظلم و بی‌عدالتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-61

محمد علی محققی


4. فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 2-2

سید مسعود خاتمی


5. مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


6. ریشه‌های بی عدالتی در سلامت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 62-64


8. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش 3: تهدیدات زیستی و امنیت ملی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-20

10.30491/jcm.2020.126842

سید یحیی صفوی؛ محمدعلی محققی


11. بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


12. تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


13. ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 12-18

کاظم ندافی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ حسن عراقی زاده؛ محمدهادی ایازی


14. تحلیلی بر همه‌گیری کووید-19 در ایران و جهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-34

10.30491/jcm.2021.263613.1001

حسین قناعتی؛ سید امیر حسین جلالی


15. مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


16. آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-27

احمد اخوان مهدوی


18. آسیب‌های فک و صورت در کارکنان نظامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-98

محمدحسین کلانترمعتمدی؛ هادی خوش محبت؛ داود بی زری


19. ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار


20. بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 40-43

10.30491/jcm.2020.126847

هادی خوش محبت؛ داود بی زری


21. عوارض و صدمات ایجاد شده توسط سلاح‌های شیمیایی در دفاع مقدس و نبردهای محور مقاومت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-108

بی‌بی فاطمه نوبخت مطلق قوچانی؛ حسین آقاملایی؛ شهرام پروین؛ حجت برنا؛ مصطفی قانعی


22. تجاربی از کنترل ترومای جنگی در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-40

سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی


23. چالش‌های برخورد با آسیب فک و صورت در طب نظامی و صحنه نبرد: گزارش مورد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 44-48

10.30491/jcm.2021.263622.1002

حمیدرضا جوادزاده؛ محمد جواد بهزادنیا


24. امدادرسانی و درمان مجروحین در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-117

امیرمهدی طالب؛ محسن نظام الدین؛ رکن الدین سلطانی نژاد


25. جایگزینی مایعات در شوک هموراژیک در مجروحین جنگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-47

محمد علی محققی