فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 2-2

سید مسعود خاتمی


مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 12-18

کاظم ندافی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ حسن عراقی زاده؛ محمدهادی ایازی


تحلیلی بر همه‌گیری کووید-19 در ایران و جهان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 26-34

10.30491/jcm.2021.263613.1001

حسین قناعتی؛ سید امیر حسین جلالی


مروری بر تجارب امداد و درمان در عملیات فتح‌المبین

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 84-92

سید مسعود خاتمی؛ صادق رجایی؛ علی اصغر ملا؛ احمد اخوان مهدوی


آشنایی با بهداری رزمی و اورژانس های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-27

احمد اخوان مهدوی


آسیب‌های فک و صورت در کارکنان نظامی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 93-98

محمدحسین کلانترمعتمدی؛ هادی خوش محبت؛ داود بی زری


ترومای جنگی و کنترل آن: تریاژ در جنگ

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 28-33

محمدرضا ظفرقندی؛ شهرام پایدار


بررسی بندآورنده‌های خونی در مواقع اورژانس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 40-43

10.30491/jcm.2020.126847

هادی خوش محبت؛ داود بی زری


عوارض و صدمات ایجاد شده توسط سلاح‌های شیمیایی در دفاع مقدس و نبردهای محور مقاومت

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 99-108

بی‌بی فاطمه نوبخت مطلق قوچانی؛ حسین آقاملایی؛ شهرام پروین؛ حجت برنا؛ مصطفی قانعی