نویسنده = سعید بینات بینات
مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور-بخش چهارم: مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، آذر 1400، صفحه 117-123

10.30491/jcm.2021.161042

فاطمه رنجبر؛ سید محمدرضا کلانترمعتمدی؛ محمد حسین نیکنام؛ عباس فروتن؛ سعید بینات بینات