کلیدواژه‌ها = انفجار
تعداد مقالات: 1
1. عوامل و مکانیسم ترومای جنگی: مین‌های ضد‌نفر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-96

احمدرضا سروش؛ علی خاجی