ترومای شدید فک اسفل: اقدامات پیچیده بازسازی و ترمیم

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسنده

دانشیار، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

در این گزارش یک مورد ترومای پیچیده فک­تحتانی با تخریب وسیع ماندیبول و نسوج نرم نیمه­تحتانی صورت معرفی می­شود. علاوه بر تخریب وسیع فک­اسفل، نسوج نرم صورت، فک­تحتانی، لب­پائین، حفره­دهان، قدام­زبان، کف­دهان و قسمت فوقانی گردن که شرایط بحرانی برای این سرباز 30 ساله ایجاد کرده بود. بیمار در بیمارستان صحرائی (Field Hospital) منطقه حادثه در عراق به­روش کنترل آسیب (Damage control resuscitation)، احیاء شده و سپس به بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران منتقل گردید و طی یک سری اعمال جراحی پیچیده ترمیمی، درمان و بازسازی شد. نتایج خوب درمانی با اقدامات بازتوانی در دوره پیگیری ادامه یافت.

کلیدواژه‌ها