مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 استاد بیهوشی قلب، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما درعملیات پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ایران

3 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

سرمقاله

کلیدواژه‌ها