نقش و جایگاه داروسازان نظامی در نظام سلامت نیروهای مسلح و شرایط اضطراری ناشی از بحران ها

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: داروسازان نظامی علاوه ­بر گذراندن آموزش ­های کلاسیک داروسازی توانایی­ هایی را کسب کرده­ اند که آن ­ها را قادر می­ سازد در شرایط عملیاتی و بحران ­ها مسئولیت ­های محوله را به­ خوبی انجام دهند. امروزه داروسازان نظامی بخش جدایی ­ناپذیر ارتش­ های دنیا هستند. داروسازان نظامی به ­دلیل تسلط بر خدمات دارویی قادرند به ­راحتی در مناطق عملیاتی و یا بحران ها امور دارویی را مدیریت نمایند و الویت ­های خدمات دارویی را در مناطق عملیاتی و یا بحران­ زده تعیین و بر آن نظارت نمایند.
روش‌ها: این مطالعه با استفاده از روش بررسی و تحلیل محتوای منتشر شده در سایر منابع انجام شده است.
یافته‌ها: وظیفه عمده داروسازان در عملیات نظامی و بحران­ ها نظارت بر زنجیره تأمین داروهای مورد نیاز و ارائه خدمات دارویی است. داروسازان نظامی وظیفه دارند از وجود داروهای مورد نیاز در صحنه­ های عملیاتی اطمینان حاصل کنند. اطمینان از انتقال به موقع داروهای مورد نیاز، ذخیرة مناسب و رعایت نکات فنی آن­ ها از جمله حفظ زنجیره سرد در مورد داروهای خاص و همچنین نظارت بر بازگشت مناسب داروهای مصرف نشده به انبارها بعد از پایان عملیات، از وظایف اصلی داروسازان در صحنه ­های عملیاتی است.
نتیجه‌گیری: تفاوت عمده داروسازان نظامی و غیرنظامی حضور آن ­ها در صحنه ­های عملیات­ های نظامی است. وظیفة عمده داروسازان در این صحنه ­ها، نظارت بر زنجیرة تأمین داروهای مورد نیاز و ارائه خدمات دارویی است. داروسازان نظامی وظیفه دارند از وجود داروهای مورد نیاز نیروهای عملیاتی در صحنه­ های عملیاتی اطمینان حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها