فرهنگ ایثار و شهادت-بخش سوم: آسیب ها و تهدیدها و پیشگیری از آن ها

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان بقیه الله الاعظم، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازنمایی شفاف و واقع ­بینانه فرهنگ ایثار و شهادت، مستلزم شناسایی و ریشه ­یابی آسیب­ ها و ارائه راه حل­ های مناسب برای پیشگیری یا اصلاح آن­ ها است. هدف این مقاله معرفی عوامل و موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، و دست­یابی به بایسته ­ترین شیوه­ ها در پیشگیری و اصلاح ناهنجاری­ های تهدیدکننده این فرهنگ ناب است.
روش‌ها: این بخش از مطالعه کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است و با مراجعه به منابع معتبر داخلی انجام شده است.
یافته‌ها: در بررسی همه ­جانبه، چهار عامل کلان "فرهنگی"، "اقتصادی"، "سیاسی"  و "بین ­المللی و چهار عامل اختصاصی "راهبردی و سیاست گذاری"، "محیطی-اجتماعی"، "مدیریتی و اجرایی" و "شیوه ­های ترویج" برای این بخش از مطالعه انتخاب و آسیب ­های ذیل هر عامل شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: نهادینه ­سازی فرهنگ ایثار و شهادت موجب پویایی جامعه و حراست از آرمان­ های انقلاب و ارزش ­های نظام جمهوری اسلامی است. تعمیم فرهنگ انسا­ن­ ساز ایثار و شهادت به فرهنگ عمومی، نظام آموزشی، پرورشی، علمی و اداری کشور، از طریق گرامیداشت­ یاد و خاطره شهیدان و حماسه پایداری و ایثار آنان و شناسایی، پیشگیری و راهیابی حل مشکلات و چالش ­ها و موانع این فرهنگ اصیل، میسر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها