پژوهشی درباره کتاب شناسی طب رزمی دوران جنگ عراق با ایران

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

عضو هیئت علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به سبب کلی‌نگربودن کتاب­شناسی‌های موجود در حوزه‌های مختلف علوم و لزوم پرداختن به موضوعات تخصصی در قالب کتابشناسی، هدف از پژوهش حاضر مشخص‌کردن آمار انتشار منابعی است که به جنبه تاریخی موضوع «طب رزمی» در محدوده زمانی بعد از انقلاب تا کنون پرداخته‌اند.
روش‌ها: بدین منظور، با روش پژوهش کتابخانه‌ای، بانک اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه­ های رایانه ­ای مرجع ناشران ایران و کتاب گیسوم مورد جستجو قرار گرفت. سپس داده­ ها بر اساس آمار توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: پس از پردازش داده‌ها، این نتایج حاصل ‌شد: در کل تعداد 105 منبع مشتمل بر 51 عنوان کتاب، 42 عنوان مقاله و 12 فصل کتاب، در حوزه موضوعی طب رزمی تألیف شده ‌است. بیشترین نشر کتاب (تعداد 6 عنوان) در سال 1398بوده‌است، در سال 1397 و 1398 بیشترین مقاله به تعداد 8 عنوان تألیف شده‌ و بیشترین محل نشر کتاب نیز متعلق به تهران و به تعداد 33 عنوان و پس از آن مشهد به تعداد 5 عنوان بوده ‌است.
نتیجه‌گیری: اگرچه آمار به نسبت جالبی درباره پژوهش­ های مربوط به تاریخ نگاری طب رزمی دوران دفاع مقدس به دست آمد، اما این بررسی نشان داد در بعضی حوزه ­ها همچنان تشتت و چند پارگی وجود دارد. هنوز از منظر اصطلاح ­شناسی متن و شیوه یکسانی برای استفاده از کلید واژگان وجود ندارد و این موضوع بررسی ­ها و پژوهش ­های اصطلاح­ شناسی را می ­طلبد. هنوز یک پایگاه واحد برای معرفی داده ­ها و دستاوردهای تاریخ ­نگاری حوزه طب رزمی دفاع مقدس وجود ندارد و هنوز بخش­ های مهم و تأثیرگذار در این زمینه بررسی آماری و معرفی اولیه نشده ­اند.

کلیدواژه‌ها