تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 متخصص جراحی مغز و اعصاب- مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل روند موضوعی مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران است.
روش‌ها: این پژوهش با روش­ تحلیل محتوا و کتاب­سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 893 عنوان مقاله منتشر شده در مجلات علمی از سال 1360 تا سال 1396 است. گردآوری اطلاعات با چک‏ لیست و تحلیل داده ­ها با نرم ‏افزار اکسل انجام شده است.
یافته‌ها: یافته­ های پژوهش نشان داد که روند نشر و همکاری نویسندگان مقاله‏ های ترومای جنگی در ایران صعودی است که بیشتر آن ها توسط محمدرضا سروش (68 مقاله)، مصطفی قانعی (42 مقاله)، بتول موسوی (35 مقاله)، طوبی غضنفری (31 مقاله) و مهدی معصومی (28 مقاله) در مجله‏ های طب جانباز، طب نظامی و مجله پزشکی کوثر منتشر شده ‏اند. همچنین رویکرد موضوعی مقاله‏ ها در حوزه ‏های مدیریت (برنامه‏ ریزی و سیاستگذاری برای مواجهه با بحران‏ های ناشی از جنگ)، خدمات (ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی)، پژوهش (شناسایی و کشف علل بیماری ‏های ناشی از جنگ)، درمان (جراحی، تزریق، روان‏ درمانی و روانپزشکی)، دارو (اثرگذاری داروهای مؤثر برای بیماران جنگی)، بیماری ‏ها (شناسایی انواع بیماری‏ های ناشی از جنگ)، سلامت (شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت مجروحین، معلولین، جانبازان، اسیران و آزادگان، ورزش و اثرات آن) و گزارش ‏های جنگی (درباره جنگ و آثار آن) بر روی مجروحین، معلولین، جانبازان، اسیران و آزادگان است. علاوه بر این مقاله ‏ها از مسائل پزشکی و خدمات پزشکی به مسائل روان­شناسی و روان­شناختی تغییر رویکرد داده ‏اند و مهم­ترین شکاف‏ های موضوعی آن‏ ها در حوزه‏ های زیرساختی، مدیریتی، علمی، اقتصادی و فرهنگی است.
نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان داد که تحلیل روند پژوهش‏ های ترومای جنگی در ایران برای آسیب ‏شناسی و شناسایی شکاف­ ها و چالش ­های موجود در این زمینه مهم است و می‏ تواند به سیاستگذاری علمی درست در این زمینه منجر شود.

کلیدواژه‌ها