کاربرد سونوگرافی هدفمند شکم در اورژانس صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: وجود خون و یا مایع در داخل شکم به ­دنبال ترومای شکم بیانگر احتمال وجود صدمات جدی در شکم است که معمولاً نیاز به جراحی فوری لاپاراتومی را ایجاب می­ کند. در مراکز درمانی مناطق جنگی که پذیرش مصدومین اورژانس انجام می­ شود رسیدن به تشخیص سریع ­تر بسیار مهم است زیرا در صورت کشف خونریزی داخل شکمی می ­توان با اقدام درمانی به­ موقع و سریع باعث نجات جان مصدوم شد و به­ میزان قابل ملاحظه ­ای باعث صرفه ­جویی در وقت و امکانات شده و به این ترتیب از کارهای اضافی و وقت­ گیر تشخیصی نیز اجتناب نمود. استفاده از سونوگرافی هدفمند شکم (FAST) در مراکز ترومای شهری در تایید یا رد ضایعات شکمی جایگاه مهمی دارد ولی در مراکز درمانی خط مقدم معمولاً از این ابزار استفاده نمی­ شود. هدف از این مقاله بررسی میزان فایده و نیاز به بکار­گیری آن در مراکز درمانی خطوط مقدم نظامی است.
روش‌ها: این مطالعه با ارسال پرسشنامه طراحی شده و همچنین انجام مصاحبه به دو شیوه حضوری و تلفنی از متخصصین جراحی و طب اورژانس با سابقه حضور در مراکز درمانی مستقر در مناطق دفاع مقدس اجرا گردیده است.
یافته‌ها: نتایج مقاله بیانگر تأکید بر سودمندی روش سونوگرافی هدفمند شکم با تهیه و بهره­ برداری از امکانات و تجهیزات لازم در مراکز درمانی نظامی است.
نتیجه‌گیری: متخصصین جراحی و طب اورژانس که دارای تجربه حضور در مراکز درمانی مستقر در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس را داشتند، همگی موافق ضرورت تجهیز مراکز درمانی نظامی و بهره­ گیری از نتایج ارزشمند این روش در روند درمان مصدومین بویژه در سوانح و بحران­ های طبیعی دارند.

کلیدواژه‌ها