جایگاه طلب سلامتی جسم و روان در دعاها

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بهترین ابزار ارتباطی بندگان با خداوند، دعا است که با هر زبانی محقق و خواسته­ ها و نیازها بر معبود عرضه می­ گردد. با وجود این امکان، کیفیت دعا کردن و حاجاتی که از آفریدگار عالمیان درخواست می ­شود، به محتوای دعای انسان­ ها غنا می­ بخشد و همراه با عرضه حاجات، تعالی روح و رشد معنوی انسان را نیز دربردارد. از این رو در کتاب­های حدیثی و غیرحدیثی تشیع دعاهای فراوانی از امامان شیعه وارد شده است که هم عرضه حاجات است و هم مملو از معارف ناب شیعی. یکی از موضوعاتی که در بسیاری از این دعاها وارد شده است و نشان از اهمیت اسلام بدان می ­باشد، دعا برای سلامتی جسم و روان است، لذا هدف این پژوهش بررسی جایگاه طلب سلامتی جسم و روان در ادعیه است.
روش‌ها: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تحلیل مفهومی و اَسنادی صورت گرفت. دعا‌هایی که بر طلب سلامتی جسم و روان دلالت دارند، جمع ­آوری، تدوین و تبیین گردیده است.
یافته‌ها: یافته ­های تحقیق حکایت از آن داشت که در دعاهای وارد شده فراوان از خداوند متعال درخواست سلامت جسم و روان شده است.
نتیجه‌گیری: سلامت جسم موجب استفاده حداکثری از نعمت­ های الهی و نیز به جای آوردن تکالیف الهی و بندگی مطلوب است و سلامت روان -که با باورهای صحیح و آراستن به فضائل اخلاقی و پیراستگی از رذائل اخلاقی شکل می­ گیرد- موجب ارتباط مطلوب با خداوند متعال، هستی و انسان ­ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها