تحلیل اصل تعاون در فرماندهی سلامت، در کنترل حوادث غیرمترقبه و بلایا: مشارکت طب نظامی و غیرنظامی- بخش اول: مبانی نظری

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسندگان

1 استاد گروه جراحی عمومی و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، تهران، ایران

4 استاد جراحی، انستیتو کانسر، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مهارت‌ها و ساختارها و بعضاً اهداف مشترک، همکاری غیرنظامی-نظامی، را به‌عنوان یکی از قابل اعتمادترین مشارکت‌ها در حوادث غیرمترقبه و بلایا و مدیریت فوریت‌های بهداشت عمومی، در دوره معاصر مطرح نموده است. این همکاری رسیدگی به تمام عناصر ضروری مدیریت بحران یعنی اصول، اهداف، استانداردها و دستورالعمل‌ها، کارکنان، ساختار (فضا)، سیستم ها، لجستیک، عملیات بالینی و غیر بالینی (تریاژ و درمان)، آموزش متقابل، و درک عملیاتی هر سازمان را شامل می­ شود. تسری این همکاری با رویکرد اصل اسلامی تعاون، ضمانت اجرایی و دستاوردها را تضمین می ­نماید.
روش‌ها: مطالعه به روش کتابخانه‌ای و با بررسی در اسناد و منابع معتبر علمی و اسلامی، و نیز ثبت نظرات جمعی از صاحب­نظران به روش مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد.
یافته‌ها: مشارکت طب نظامی و غیرنظامی در حوادث مهم و بلایا، ضروری، حیاتی و اجتناب­ ناپذیر است. مؤثرترین و زیباترین راهبرد این تعامل حیات­بخش ملی، در قالب فرهنگ اسلامی تعاون، به عینیت تبدیل می ­گردد. در بسیاری از حوادث غیرمترقبه، مقامات غیرنظامی سلامت، برای کنترل بحران در شرایط اضطراری ملی و بلایای طبیعی درخواست همکاری و مشارکت نظامی، می‌کنند. این تعامل در شرایط جنگی و حوادث مهم دفاع ملی، از طرف مقامات طب نظامی درخواست می­ شود. در این بخش از مطالعه، ضرورت، اصول و اهداف این تعامل مرور شده است.
نتیجه‌گیری: مشارکت هماهنگ طب نظامی و غیرنظامی، بر اساس اصل اسلامی تعاون، در حوادث غیرمترقبه و بلایا، موجبات حفظ جان طیف وسیعی از جمعیت آسیب دیده و کاهش حداکثری آسیب­ های ناشی از این حوادث را فراهم می‌سازد

کلیدواژه‌ها