مبارزه با حشرات در دفاع مقدس- قسمت دوم: کنترل پشه خاکی ها در مناطق جنگی

نوع مقاله : مروری روایتی

نویسنده

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

پشه خاکی ­ها نیز همانند پشه آنوفل ماده عامل انتقال بیماری­ هایی از جمله لیشمانیوز (سالک) و تب پشه خاکی می ­باشند. درصورتی که بتوانند از فرد خون­خواری نمایند، قادر خواهند بود بیماری­ های یاد شده فوق را در وی به­ وجود آورند. دفاع مقدس در مناطق گسترده سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بویژه در مناطق جنوب غربی و شمال غرب رخ داده­ که مناطق کانون گسترده فعالیت و زاد و ولد پشه خاکی ­ها بوده ­است. این مقاله به موضوع پشه خاکی­ ها و کنترل آن­ ها در طی دوران دفاع مقدس می­ پردازد. 

کلیدواژه‌ها