نویسنده = علی مهرابی توانا
بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


گذری بر آنفلوانزا و همه‌گیری‌های آن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-56

10.30491/jcm.2020.126849

علی مهرابی توانا


تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


ایمونیزاسیون در جنگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 48-53

علی مهرابی توانا