فضیلت‌ها فراموش نمی‌شوند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-1

محمد علی محققی


ادبیات پایداری: عدالت ساختاری در سلامت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-2

10.30491/jcm.2020.126834

محمد علی محققی


فرشتگان نجات، سپیدجامگان عاشق

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 2-2

سید مسعود خاتمی


مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با بحران کووید-19

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 2-3

10.30491/jcm.2021.282129.1005

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی آرا؛ هادی شیرزاد


مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه سلامت کشور (بخش اول: موضوعات کلان)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 3-10

10.30491/jcm.2020.126840

عباس فروتن؛ محمدحسین نیکنام؛ سید محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ فاطمه رنجبر؛ علی خاجی


استفاده از هوش مصنوعی در بهداری رزمی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 151-152

10.30491/jcm.2023.383706.1013

شعبان مهرورز؛ داود بی زری


تحقق عدالت و تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت

دوره 3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 4-12

10.30491/jcm.2020.133261

علی رمضانخانی؛ سیدحسن امامی‌رضوی؛ نرگس تبریزچی


بررسی الگوهای آسیب‌های اجتماعی در زنان ایرانی و پیشنهاد مداخلات پیشگیری و مدیریت مسئله

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 153-159

10.30491/jcm.2022.167612

مرضیه وحید دستجردی؛ فرزاد کمپانی؛ نازیلا رضائی؛ امیر کسائیان؛ شیرین جلالی نیا


بهداشت محیط در دفاع مقدس "بهداشت آب"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-25

10.30491/jcm.2020.126844

علی مهرابی توانا


تجارب بهداشتی در دفاع مقدس- قسمت چهارم: مالاریا

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 75-83

علی مهرابی توانا


ضرورت و اهمیت نقش انتقال خون در دفاع مقدس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 160-165

10.30491/jcm.2023.366794.1009

بشیر حاجی بیگی؛ مصطفی جمالی؛ افشان شیرکوند؛ مدینه پورمحمدپورناکی؛ عباس حیدری مقدم


مروری بر عوامل سلامت در طب ایرانی

دوره 5، شماره 2، آذر 1401، صفحه 206-210

10.30491/jcm.2023.399024.1014

محمد خداشناس رودسری


ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بهداشتی فوری پناهجویان جنگی: درسهائی از اردوگاه آوارگان روهینگیا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 12-18

کاظم ندافی؛ علیرضا مصداقی نیا؛ حسن عراقی زاده؛ محمدهادی ایازی